HỆ THỐNG HÚT BỤI CHÀ NHÁM

Hệ thống hút bụi chà nhám SM-C hấp thụ và xử lý hơn 90% bụi