Máy chà nhám biên dạng

Hiển thị tất cả 4 sản phẩm

Điều cần biết

Máy chà nhám biên dạng (hay còn gọi là máy chà nhám profile) thường dùng để chà cạnh các biên dạng phức tạp.