Dây chuyền làm ghế

Điều cần biết

Dây chuyền làm ghế gỗ hiện đại nhất của SEMAC gồm

Máy cưa lọng chân ghế cnc

Máy chép hình thẳng chà nhám

Máy làm mộng âm dương

Máy khoan liên kết bọ kê ghế

Máy chà nhám chân ghế