THƯ MỜI THAM DỰ  TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ĐỒ GỖ – THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIFA EXPO 2019 Lời đầu tiên, Quốc Duy xin được gửi đến Quý Khách Hàng một…