CALL US
(+84-28) 7309 5276
E-MAIL
info@quocduy.com.vn
LOCATION
401 Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

Sản phẩm

Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất hiện đại được SEMAC – QUỐC DUY tư vấn lắp đặt và vận hành

Chuyền sản xuất ghế gỗ hiện đại

Chuyền sản xuất nội thất cnc nesting