Cuộc sống ngày càng được cải thiện, yêu cầu đối với đồ nội thất ngày càng cao. Sản phẩm nội thất phải có phong cách, tự nhiên, đảm bảo tính mỹ…