Cuộc sống ngày càng được cải thiện, yêu cầu đối với đồ nội thất ngày càng cao. Sản phẩm nội thất phải có phong cách, tự nhiên, đảm bảo tính…